Taisyklės ir sąlygos

Prisijungdami prie šios svetainės arba ja naudodamiesi patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutikote su naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su naudojimo sąlygomis, negalite naudotis svetaine.

Svetainės veikimas

Šią svetainę (toliau – Svetainė) valdo „Church & Dwight UK Limited” (toliau – „Church & Dwight”) – Anglijoje ir Velse registruota ribotos atsakomybės bendrovė, bendrovės numeris 00375793, kurios registruota buveinė yra adresu Wear Bay Road, Folkestone, Kentas, CT19 6PG.

Jūsų naudojimasis svetaine

Šios sąlygos ir nuostatos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja jūsų naudojimąsi Svetaine. Naudodamiesi Svetaine sutinkate laikytis šių Sąlygų. Jei nesutinkate su bet kuria šių Sąlygų dalimi, susilaikykite nuo Svetainės naudojimo.

Naudodamiesi Svetaine negalite:

  1. (i) trukdyti ar trikdyti bet kokio tinklo ar svetainės, prijungtos prie šios Svetainės, darbą arba gauti neteisėtą prieigą prie bet kokių kompiuterinių sistemų;
  2. (ii) trukdyti bet kuriam kitam asmeniui naudotis Svetaine ar ja naudotis;
  3. arba (iii) naudoti šią Svetainę ar jos turinį bet kokiais neteisėtais tikslais.

Intelektinė nuosavybė

„Church & Dwight” yra visų teisių į šią Svetainę ir jos turinį, įskaitant visą dizainą, tekstą, grafiką, nuotraukas, iliustracijas, paveikslėlius, grafinę medžiagą, mygtukų piktogramas, duomenų rinkinius ir programinę įrangą, naudojamą šioje Svetainėje, savininkė arba licencijos turėtoja.

Negalite pranešti, keisti, skelbti, parduoti, atkurti, platinti, skelbti, rodyti, perduoti ar bet kokiu kitu būdu naudoti bet kokį šios Svetainės turinį komerciniais tikslais, negavę „Church & Dwight” ar jos licencijos davėjų licencijos. Jei pageidaujate, galite atsisiųsti ir išsaugoti diske ar kietajame diske vieną kopiją ir atsisiųsti bet kurio (-ių) Svetainės puslapio (-ių) ištraukas asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Negalima jokiais būdais keisti atspausdintos ar atsisiųstos medžiagos popierinių ar skaitmeninių kopijų, taip pat negalima naudoti jokių iliustracijų, nuotraukų, vaizdo ar garso įrašų arba bet kokios grafikos atskirai nuo pridedamo teksto. Visada turi būti pripažįstama, kad „Church & Dwight” (ir visi nurodyti autoriai) yra Svetainės turinio autoriai. Jei atsispausdinsite, nukopijuosite ar atsisiųsite bet kurią Svetainės dalį pažeisdami šias naudojimo sąlygas, jūsų teisė naudotis Svetaine bus nedelsiant nutraukta ir „Church & Dwight” pasirinkimu turėsite grąžinti arba sunaikinti visas padarytas medžiagos kopijas.

Svetainėje rodomi prekių, logotipų ir paslaugų ženklai (toliau – Ženklai) yra „Church & Dwight” ir (arba) trečiųjų šalių licencijų davėjų registruoti ir neregistruoti ženklai. Jums ar jūsų įgaliotam asmeniui nesuteikiama jokia licencija, teisė ar leidimas naudoti Ženklus. Negalite naudoti jokių metažymų ar kitokio paslėpto teksto, kuriame naudojami bet kokie Ženklai. Piktnaudžiavimas Ženklais yra griežtai draudžiamas, o „Church & Dwight” agresyviai įgyvendins savo intelektinės nuosavybės teises iki galo pagal įstatymą.

Pasitikėjimas svetainės turiniu

Nors „Church & Dwight” dėjo visas pastangas, kad šioje Svetainėje būtų pateikta tiksli ir aktuali informacija, „Church & Dwight” neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl tokios informacijos tikslumo, ir konkrečiai „Church & Dwight” neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias klaidas ar praleidimus šioje Svetainėje ar jos turinyje. Be to, „Church & Dwight” negarantuoja ir nepatvirtina, kad naudodamiesi informacija nepažeisite trečiųjų šalių, nesusijusių su „Church & Dwight”, teisių.

Svetainėje pateikti „Church & Dwight” gaminių aprašymai nelaikomi gaminių ženklinimu. „Church & Dwight” gaminius turėtumėte naudoti laikydamiesi instrukcijų, pateiktų ant kartoninių dėžučių ir etikečių, esančių ant šių gaminių pirkimo šalyje.

Atsakomybė

Nors „Church & Dwight” deda visas pastangas, kad užtikrintų Svetainės prieinamumą ir saugumą, atsižvelgiant į interneto pobūdį, ji negarantuoja ir neužtikrina, kad taip bus visada. Šios Svetainės turinys jums pateikiamas toks, koks yra, ir jūs patys prisiimate atsakomybę už prieigą prie šios Svetainės ir jos naudojimą.

Tiek, kiek leidžia įstatymai, nei „Church & Dwight”, nei jokia šalis, susijusi su šios Svetainės kūrimu, perdavimu ar palaikymu, nėra atsakinga už bet kokius tiesioginius, netiesioginius, netiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius ar baudžiamuosius nuostolius ar bet kokios rūšies žalą, tariamai atsirandančią dėl jūsų prieigos prie šios Svetainės, naudojimosi ja ar negalėjimo ja naudotis. Jokia šių Sąlygų nuostata nepanaikina „Church & Dwight” atsakomybės, kuri negali būti panaikinta ar apribota pagal galiojančius įstatymus.

„Church & Dwight” neprisiima jokios atsakomybės ir neatsako už jokią žalą ar virusus, kurie gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą dėl jūsų prieigos prie šios Svetainės, naudojimosi ja ar bet kokios informacijos atsisiuntimo iš šios Svetainės.

Ryšiai ir duomenys

Bet koks el. paštu ar kitais būdais į šią svetainę perduotas pranešimas ar medžiaga laikomi nekonfidencialiais ir nepriklausančiais nuosavybės teise. Tai apima idėjas, pasiūlymus, komentarus, klausimus ir bet kokią kitą informaciją ar duomenis. Visa, kas pateikta „Church & Dwight”, gali būti naudojama, atgaminama, perduodama, atskleidžiama ar skelbiama „Church & Dwight” ar jos filialų be jokių apribojimų ar kompensacijos, laikantis „Church & Dwight” interneto privatumo politikos.

Nuorodos iš svetainės

„Church & Dwight” neperžiūrėjo visų svetainių, kurios yra susietos su šia svetaine. Todėl „Church & Dwight” neatsako už tokių susietų svetainių turinį, o nuorodas į tokias svetaines jungiate savo rizika.

Svetainės ir sąlygų pakeitimai

„Church & Dwight” pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti arba ištrinti šios Svetainės turinį, įskaitant šias Sąlygas. Jūs privalote susipažinti su Sąlygomis ir įsitikinti, kad žinote apie bet kokius pakeitimus. Naudodamiesi šia Svetaine po bet kokių tokių pakeitimų paskelbimo sutinkate su pakeistomis Sąlygomis. „Church & Dwight” taip pat pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be įspėjimo nutraukti šios Svetainės veiklą.

Invalidumas

Jei kuri nors šių Sąlygų dalis dėl kokios nors priežasties bus laikoma negaliojančia, niekine ar neįgyvendinama, ji bus atskirta nuo likusios šių Sąlygų dalies, kuri liks nepakeista.

Taikoma teisė

Šioms Sąlygoms taikoma ir jos aiškinamos pagal Anglijos teisę, o bet kokie ginčai, kylantys dėl šių Sąlygų, sprendžiami Anglijos teismų jurisdikcijoje. Bet kokie su šia Svetaine ar šiomis Sąlygomis susiję ieškiniai turi būti pateikti Anglijos kompetentingos jurisdikcijos teismams per vienerius metus nuo ieškinio atsiradimo.