CHURCH & DWIGHT EL KLIENTO PRIVATUMO POLITIKA

„Church & Dwight UK Limited“ („Church & Dwight“, „mes“ arba „mūsų“) sukūrė šią privatumo politiką, kurioje aprašomi asmens duomenų, kuriuos renkame apie jus internete (per šią svetainę ar programą) ir neprisijungus, tipus, kaip ir kokiais tikslais, kaip naudojame jūsų asmeninę informaciją, su kuo ja dalijamės, kiek laiko ją saugome ir kokius pasirinkimus bei teises turite dėl jūsų asmeninės informacijos naudojimo.

Taikomo duomenų apsaugos įstatymo tikslais Church & Dwight yra duomenų tvarkytojas, atsakingas už šio kliento privatumo politiką.

Informacija, kurią renkame apie jus

Kai naudojatės šia svetaine, mes galime automatiškai rinkti informaciją iš jūsų naudodami slapukus. Jei šioje svetainėje naudojami slapukai, daugiau informacijos apie slapukų naudojimą rasite mūsų slapukų reklamjuostės 12 arba slapukų pranešimų puslapyje.

Be to, mes renkame, saugome ir naudojame jūsų asmeninę informaciją, kai ją pateikiate mums, pavyzdžiui, kai perkate, kai prisiregistruojate gauti mūsų naujienlaiškį ar kitus rinkodaros pranešimus, kai prisiregistruojate naudotis mūsų internetinių kuponų programa. , kai kreipiatės į mus su klausimu, prašymu, komentaru ar skundu, kai dalyvaujate konkurse ar akcijoje arba kai užpildote apklausą (ir internetu, ir neprisijungus). Asmens duomenų tipai, kuriuos galime gauti apie jus, yra šie:

Kontaktiniai duomenys (pvz., jūsų vardas, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas ir gimimo data);

mokėjimo informacija (pvz., mokėjimo kortelės numeris ir galiojimo data);

Vietovės ir geografinė informacija, jei naudojatės mūsų mobiliąja svetaine ar programa ir esate įjungę vietos nustatymo paslaugas;

Informacija, kurią galite pateikti mums atsakydami į pretenziją ar skundą dėl mūsų produktų, įskaitant su sveikata susijusią informaciją; ir

Kitas turinys, kurį galite pateikti (pvz., atsiliepimai, apklausos atsakymai, atsakymai į klausimus ir komentarai).

Informuosime jus, kuri informacija yra privaloma arba neprivaloma (formoje, kurioje renkame jūsų informaciją, arba žodžiu, jei taikoma). Nepateikus prašomos informacijos, galime neleisti jums atsakyti arba pateikti jums reikalingo produkto ar paslaugos.

Kai perkate šioje svetainėje, mes taip pat kaupiame ir saugome duomenis apie jūsų užsakymus, pirkinių istoriją ir apsipirkimo elgseną bei nuostatas, remdamiesi informacija, susijusia su jūsų pirkiniu (-ais).

Asmeninė informacija, surinkta per šią svetainę ar programą, gali būti sujungta ir saugoma su asmenine informacija, kurią renkame iš jūsų neprisijungus arba iš trečiųjų šalių toliau aprašytais tikslais.

Kaip mes naudojame jūsų informaciją

Surinktus apie jus asmens duomenis paprastai naudojame šiais tikslais:

sukurti ir valdyti paskyrą;

tvarkyti jūsų užsakymus, pristatymus ir sąskaitas bei apdoroti jūsų mokėjimus;

pranešti apie konkursus ir reklaminius renginius, valdyti jūsų dalyvavimą tokiuose konkursuose ir renginiuose ir pranešti, jei esate tokio konkurso ar renginio nugalėtojas;

atlikti apklausas, apklausas ir vartotojų testus;

administruoti mūsų lojalumo programas ir bendrauti su jumis;)

jei nuspręsite siųsti jums mūsų naujienlaiškį ar kitus rinkodaros ar reklaminius pranešimus;

pritaikyti mūsų skelbimus ir pasiūlymus pagal jūsų pomėgius, atsižvelgiant į jūsų užsakymus, pirkimo istoriją ir apsipirkimo elgseną bei pageidavimus;

atsakyti į Jūsų klausimus, prašymus ar komentarus;

nagrinėti pretenzijas ar skundus, susijusius su mūsų produktais ir paslaugomis, ir vykdyti mūsų teisinius reikalavimus;

teikti jums priminimus ir atnaujinimus;

atlikti apskaitos, audito ir kitas vidines funkcijas;

statistikos ir tyrimų tikslais; ir

laikytis savo teisinių įsipareigojimų, įskaitant pareigą stebėti mūsų gaminių saugą ir pranešti apie bet kokias problemas, taip pat bet kokius saugojimo ar atskleidimo įsipareigojimus, kuriuos galime turėti laukiant teisminių procesų arba jų kontekste.

Jūsų asmens duomenis naudosime šiais tikslais dėl vienos iš šių priežasčių: jei gavome jūsų sutikimą arba jei tai būtina norint įvykdyti sutartį, kurios šalis esate, arba imtis veiksmų pagal jūsų prašymą prieš sudarydami sudaryti su mumis sutartį, jei būtina laikytis teisinių įsipareigojimų, kurie mums taikomi, arba jei turime teisėtą interesą (įskaitant teisėtą interesą tvarkyti ir vykdyti teisinius reikalavimus bei vykdyti rinkodaros veiklą, duomenų statistiką, rinkos ir vartotojų tyrimus ir kitos analizės, taip pat dokumentų auditas ir kratos, pvz., atsakant į teisminio nagrinėjimo ar ikiteisminio tyrimo prašymus).

Rinkodara

Galime naudoti jūsų elektroninius kontaktinius duomenis arba leisti mūsų prekių ženklams naudoti jūsų elektroninius kontaktinius duomenis, kad siųstume jums Church & Dwight ir (arba) mūsų https://www.churchdwight.co.uk/brands reklaminius el. laiškus ar tekstinius pranešimus. prekių ženklų. Jei sutikote gauti šiuos el. laiškus/tekstines žinutes arba, atitinkamais atvejais, nebent atsisakėte. Galite bet kada atsisakyti gauti el. laiškus / tekstinius pranešimus iš mūsų arba mūsų prekės ženklų, vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis bet kuriame el. laiške / tekstiniame pranešime, arba susisiekę su mumis, kaip aprašyta toliau esančiame skyriuje Kaip su mumis susisiekti.

Su kuo dalijamės jūsų informacija

Jūsų asmeninę informaciją tvarkys tik įgalioti „Church & Dwight“ darbuotojai pagal poreikį, įskaitant „Church & Dwight“ santykius su klientais, rinkodarą, finansus, apskaitą, teisines, IT ir reguliavimo ar atitikties paslaugas.

Nenuomojame, neparduodame ir nesikeičiame jūsų asmeninės informacijos su jokia trečiąja šalimi jų rinkodaros tikslais. Tačiau jūsų asmeniniais duomenimis dalijamės su:

kitos grupės įmonės aukščiau aprašytais tikslais; ir

mūsų trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, teikiantys konkrečias verslo palaikymo paslaugas mūsų vardu ir mūsų nurodymu. Šių paslaugų teikimas gali apimti ribotą prieigą prie jūsų asmeninės informacijos. Reikalaujame, kad šios įmonės asmeninę informaciją naudotų tik sutartyje numatytoms paslaugoms teikti ir uždraudžiame joms teikti informaciją kitai šaliai, nebent tai yra būtina sutartinėms paslaugoms teikti. Tokių verslo palaikymo paslaugų pavyzdžiai yra kuponų pildymas, el. laiškų siuntimas, konkursų ir reklamų vykdymas ir administravimas, apklausų vykdymas, santykių su klientais valdymas ir mokėjimų kortele apdorojimas už pirkinius, įsigytus mūsų svetainėje, ir (arba) užsakymų pristatymas ar vykdymas.

Atskleisime jūsų asmeninę informaciją kitoms šalims tik gavę jūsų sutikimą, nebent įstatymai, reglamentai, teisinis procesas ar vyriausybės vykdomas prašymas mums to įpareigoja arba įgalioti. Visų pirma, mes galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją reguliavimo institucijoms, kad vykdytume savo ataskaitų teikimo įsipareigojimus, ir bylos šalims ar vyriausybinėms institucijoms pagal taikomus įstatymus.

Taip pat pasiliekame teisę perduoti turimą asmeninę informaciją apie jus, jei parduodame arba perleidžiame visą savo verslą ar turtą arba jo dalį (įskaitant restruktūrizavimo, nutraukimo ar likvidavimo atvejus). Asmens duomenų gavėjas po tokių veiksmų gali turėti privatumo politikos, kurios skiriasi nuo pateiktų šioje politikoje.

Duomenų perdavimai

Kai kurie iš aukščiau paminėtų gavėjų yra už šalies, kurioje iš pradžių buvo surinkti duomenys, ribų, įskaitant už Europos Sąjungos ribų. Visų pirma galime perduoti jūsų asmens duomenis kitoms grupės įmonėms, įskaitant mūsų patronuojančią bendrovę JAV ir seserines įmones Australijoje, Kanadoje, Brazilijoje, Kinijoje ir Meksikoje, kad galėtume valdyti klientų funkcijas grupėje visame pasaulyje. Tinkamai įgalioti mūsų grupės įmonių darbuotojai šiuo tikslu turi prieigą prie visų jūsų duomenų tik esant būtinybei žinoti. Be to, kai susisiekiate su mūsų ryšių su vartotojais skyriumi dėl mūsų produktų, mes perduodame jūsų asmeninę informaciją mūsų JAV paslaugų teikėjui, kuris mūsų vardu teikia ryšių su vartotojais valdymo paslaugas. Šiuo tikslu šis paslaugų teikėjas turės prieigą tik prie jūsų kontaktinių duomenų ir duomenų, susijusių su skundais ar užklausomis. Europos Komisija nepripažino minėtų šalių (išskyrus Kanadą) įstatymų turinčiais tinkamą duomenų apsaugos lygį. Siekdama užtikrinti šį lygį, „Church & Dwight“ sudarė duomenų perdavimo sutartis, kuriose buvo numatytos standartinės Europos Komisijos sutarčių sąlygos. Norėdami gauti šių sutarčių kopiją, galite susisiekti su mumis, kaip aprašyta toliau skyriuje „Kaip su mumis susisiekti“. Prancūzijoje duomenų perdavimą leido CNIL (sprendimai Nr. DF-2017-2358 ir DF-2017-2359).

Kaip mes saugome jūsų informaciją

Taikome administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, prieigos, neteisėto atskleidimo ar prieigos. Paslaugų teikėjai, kurie gali turėti prieigą prie jūsų asmeninės informacijos, kad galėtų teikti paslaugas mūsų vardu, yra sutartimi įsipareigoję laikyti tokią asmeninę informaciją konfidencialia ir užtikrinti tinkamas duomenų saugumo priemones.

Kiek laiko saugome jūsų informaciją

Paprastai jūsų asmens duomenis saugosime visą mūsų santykių laikotarpį, taip pat pagrįstą laikotarpį, kad galėtume reguliariai blokuoti / ištrinti arba atsižvelgti į taikomą galiojimo laikotarpį arba kaip reikalaujama pagal privalomus galiojančius įstatymus. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi trumpiau arba ilgesnį laiką, priklausomai nuo to, kokiais tikslais Jūsų duomenys renkami.

Vaikai

Mūsų svetainė ar programa skirta lankytojams, vyresniems nei 18 metų. Mes netaikome savo svetainės / programos vaikams iki 13 metų ir sąmoningai nerenkame asmeninės informacijos iš jaunesnių nei trylikos metų vaikų.

Jūsų teisės

Vadovaudamiesi galiojančiais duomenų apsaugos įstatymais, turite teisę prašyti leisti susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti. Taip pat turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu, jei tai leidžia taikytini teisės aktai. Jei davėte sutikimą, kad naudotume jūsų asmens duomenis, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nenurodydami jokios priežasties. Esant poreikiui, turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, viešai prieinamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei perduoti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Taip pat galite apibrėžti būdus, kuriais jūsų asmens duomenys bus tvarkomi po jūsų mirties, jei tai leidžia taikytini įstatymai. Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis, spustelėkite čia https://privacyportal-webform. Taip pat galite pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų svetainėje arba programėlėje gali būti nuorodų į svetaines, kurias valdo ir prižiūri trečiosios šalys, įskaitant internetinių mažmenininkų, parduodančių mūsų produktus. Šių trečiųjų šalių svetainių privatumo politika gali skirtis nuo šios politikos ir mes nesame atsakingi už informacijos rinkimo praktiką ar trečiųjų šalių svetainių, į kurias pateikiame nuorodas, turinį. Prie tokių susietų svetainių prisijungiate prisiimdami riziką ir turėtumėte perskaityti kiekvienos nuorodos svetainės privatumo politiką prieš dalindamiesi su ta svetaine savo asmenį identifikuojančia informacija.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Kartkartėmis galime keisti šią privatumo politiką. Jei atnaujinsime ar pakeisime šios politikos sąlygas, paskelbsime pakeitimus pataisytoje privatumo politikoje, kurią rasite šioje svetainėje.

Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką arba norite pasinaudoti savo teisėmis, galite susisiekti su mumis adresu:

Church & Dwight UK Limited, Wear Bay Road, Folkestone, Kent, CT19 6PG, UK, Attn: Consumer Relations arba el. privacychd@churchdwight.com