Noteikumi un nosacījumi

Piekļūstot šai vietnei vai izmantojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis lietošanas noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat lietošanas noteikumiem, jūs nedrīkstat piekļūt vietnei vai to izmantot.

Vietnes darbība

Šo tīmekļa vietni (“Vietne”) pārvalda Church & Dwight UK Limited (“Church & Dwight”), Anglijā un Velsā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar uzņēmuma numuru 00375793, kuras juridiskā adrese ir Wear Bay Road, Folkestone, Kent, CT19 6PG.

Jūsu vietnes izmantošana

Šie noteikumi un nosacījumi (“Noteikumi”) reglamentē Vietnes izmantošanu. Izmantojot Vietni, jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus. Ja nepiekrītat kādai šo Noteikumu daļai, lūdzu, atturieties no Vietnes lietošanas.

Lietojot Vietni, jūs nedrīkstat:

  1. (i) traucēt vai traucēt jebkura tīkla vai tīmekļa vietnes darbību, kas savienota ar šo Vietni, vai iegūt nesankcionētu piekļuvi jebkurām datorsistēmām;
  2. (ii) traucēt jebkurai citai personai baudīt vai izmantot Vietni;
  3. vai (iii) izmantot šo Vietni vai tās saturu jebkādiem mērķiem, kas ir nelikumīgi.

Intelektuālais īpašums

Uzņēmumam Church & Dwight pieder visas tiesības, īpašumtiesības un intereses uz šo Vietni un tās saturu, tostarp visiem dizainparaugiem, tekstiem, grafikām, fotogrāfijām, ilustrācijām, attēliem, grafiskiem materiāliem, pogu ikonām, datu apkopojumiem un programmatūru, kas tiek izmantoti saistībā ar šo Vietni.

Jūs nedrīkstat ziņot, modificēt, publicēt, pārdot, reproducēt, izplatīt, publicēt, rādīt, pārraidīt vai jebkādā citā veidā izmantot šīs Vietnes saturu komerciālos nolūkos, ja neesat saņēmis licenci no Church & Dwight vai tās licences devējiem. Ja vēlaties, varat lejupielādēt un saglabāt uz diska vai cietā diska vienu kopiju, kā arī varat lejupielādēt jebkuras(-u) Vietnes lapas(-u) izvilkumus personiskiem, nekomerciāliem mērķiem. Jūs nekādā veidā nedrīkstat pārveidot izdrukāto vai lejupielādēto materiālu papīra vai digitālās kopijas, kā arī izmantot ilustrācijas, fotoattēlus, video vai audio sekvences vai jebkādu grafiku atsevišķi no pievienotā teksta. Vienmēr ir jāatzīst, ka Church & Dwight (un visi identificētie autori) ir Vietnes satura autori. Ja jūs izdrukājat, kopējat vai lejupielādējat jebkuru Vietnes daļu, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus, jūsu tiesības izmantot Vietni nekavējoties tiek pārtrauktas, un jums pēc Church & Dwight izvēles ir jāatgriež vai jāiznīcina visas jūsu veiktās materiālu kopijas.

Visā Vietnē redzamās preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes (“Zīmes”) ir reģistrētas un nereģistrētas Church & Dwight un/vai trešo pušu licences devēju zīmes. Jums netiek piešķirta licence, tiesības vai atļauja jebkādai Zīmju izmantošanai, ko veicat jūs vai jūsu pilnvarota persona. Jūs nedrīkstat izmantot nekādas metazīmes vai citus “slēptos tekstus”, kuros izmantotas jebkādas Zīmes. Zīmju ļaunprātīga izmantošana ir stingri aizliegta, un Church & Dwight agresīvi īstenos savas intelektuālā īpašuma tiesības visā likumā noteiktajā apmērā.

Paļaušanās uz vietnes saturu

Lai gan Church & Dwight ir pielikuši visas pūles, lai šajā vietnē iekļautu precīzu un savlaicīgu informāciju, Church & Dwight nesniedz nekādus apgalvojumus vai garantijas par šādas informācijas precizitāti, un jo īpaši Church & Dwight neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām vai izlaidumiem šajā vietnē vai tās saturā. Turklāt Church & Dwight negarantē un neapliecina, ka informācijas izmantošana nepārkāps ar Church & Dwight nesaistītu trešo personu tiesības.

Vietnē iekļautie Church & Dwight produktu apraksti nav uzskatāmi par produktu marķējumu. Church & Dwight produkti ir jālieto saskaņā ar norādījumiem, kas norādīti uz kartona kastītēm un etiķetēm, kuras ir uz šiem produktiem to iegādes valstī.

Atbildība

Lai gan Church & Dwight dara visu iespējamo, lai nodrošinātu Vietnes pieejamību un drošību, ņemot vērā interneta specifiku, tā negarantē un negarantē, ka tas vienmēr tā būs. Šīs Vietnes saturs tiek sniegts jums “tāds, kāds tas ir”, un jūs pats uzņematies risku, ka piekļūsiet šai Vietnei un izmantosiet to.

Ciktāl to atļauj likums, ne Church & Dwight, ne jebkura šīs Vietnes izveidē, pārraidē vai uzturēšanā iesaistītā puse nav atbildīga pret jums par jebkādiem tiešiem, netiešiem, izrietošiem, nejaušiem vai soda zaudējumiem vai jebkāda veida zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties saistībā ar jūsu piekļuvi šai Vietnei vai tās izmantošanu, vai nespēju piekļūt šai Vietnei vai to izmantot. Nekas šajos Noteikumos neizslēdz Church & Dwight atbildību, ko nevar izslēgt vai ierobežot saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Church & Dwight neuzņemas nekādu atbildību un neatbild par jebkādiem jūsu datoriekārtas bojājumiem vai jebkādiem vīrusiem, kas var inficēt jūsu datoru aprīkojumu, kas radušies, jums piekļūstot šai vietnei, to lietojot vai lejupielādējot jebkādu informāciju no šīs vietnes.

Sakari un dati

Jebkura saziņa vai materiāli, kas nosūtīti uz šo Vietni pa e-pastu vai citā veidā, tiek uzskatīti par nekonfidenciāliem un nepatentētiem. Tas ietver idejas, ieteikumus, komentārus, jautājumus un jebkuru citu informāciju vai datus. Jebkuru Church & Dwight iesniegto informāciju Church & Dwight vai tās filiāles var izmantot, reproducēt, pārsūtīt, izpaust vai publicēt bez ierobežojumiem vai atlīdzības, ievērojot Church & Dwight interneta privātuma politiku.

Saites no vietnes

Uzņēmums Church & Dwight nav pārskatījis visas vietnes, kas ir saistītas ar šo vietni. Tāpēc Church & Dwight nav atbildīga par šādu saistīto vietņu saturu, un jūs pats uzņematies risku, ja jūs uz šādām vietnēm izveidojat saiti.

Izmaiņas vietnē un noteikumos

Church & Dwight patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai dzēst šīs Vietnes saturu, tostarp šos Noteikumus. Jūsu pienākums ir iepazīties ar Noteikumiem, lai pārliecinātos, ka esat informēts par visām izmaiņām. Šīs Vietnes lietošana pēc jebkādu šādu izmaiņu publicēšanas nozīmē, ka piekrītat pārskatītajiem Noteikumiem. Turklāt Church & Dwight patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt šīs Vietnes darbību.

Invaliditāte

Ja kāds no šiem Noteikumiem jebkāda iemesla dēļ tiek uzskatīts par spēkā neesošu, anulētu vai neizpildāmu, tas tiek atdalīts no pārējiem Noteikumiem, kas paliek neskarti.

Piemērojamie tiesību akti

Šos Noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Anglijas tiesību aktiem, un Anglijas tiesām ir jurisdikcija risināt visus strīdus, kas rodas saistībā ar šiem Noteikumiem. Visas prasības saistībā ar šo Vietni vai šiem Noteikumiem ir jāiesniedz Anglijas kompetentas jurisdikcijas tiesās viena gada laikā pēc prasības rašanās.