CHURCH & DWIGHT EL KLIENTU KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Church & Dwight UK Limited (“Church & Dwight”, “mēs” vai “mūsu”) ir izveidojusi šo privātuma politiku, kurā aprakstīti personas datu veidi, kurus mēs par jums vācam tiešsaistē (izmantojot šo vietni vai lietotni) un bezsaistē, kā un kā kādiem nolūkiem mēs izmantojam jūsu personas informāciju, ar ko mēs to kopīgojam, cik ilgi mēs to glabājam un kādas izvēles iespējas un tiesības jums ir attiecībā uz jūsu personas informācijas izmantošanu.

Piemērojamā datu aizsardzības likuma ietvaros Church & Dwight ir datu apstrādātājs, kas ir atbildīgs par šī klienta privātuma politiku.

Informācija, ko mēs apkopojam par jums

Kad jūs izmantojat šo vietni, mēs varam automātiski ievākt informāciju no jums, izmantojot sīkfailus. Ciktāl šī vietne izmanto sīkfailus, lūdzu, skatiet mūsu sīkfailu reklāmkarogu 12 vai mūsu sīkfailu paziņojumu lapu, lai iegūtu plašāku informāciju par sīkfailu izmantošanu.

Turklāt mēs apkopojam, uzglabājam un izmantojam jūsu personisko informāciju, kad jūs to mums sniedzat, piemēram, kad veicat pirkumu, reģistrējaties mūsu biļetenam vai citai mārketinga saziņai, reģistrējoties mūsu tiešsaistes kuponu programmai. , kad jūs sazināties ar mums ar jautājumu, pieprasījumu, komentāru vai sūdzību, kad jūs piedalāties konkursā vai akcijā vai aizpildāt aptauju (gan tiešsaistē, gan bezsaistē). Personas datu veidi, kurus mēs varam saņemt par jums, ietver:

Kontaktinformācija (piemēram, jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un dzimšanas datums);

maksājuma informācija (piemēram, jūsu maksājumu kartes numurs un derīguma termiņš);

Atrašanās vieta un ģeogrāfiskā informācija, ja izmantojat mūsu mobilo vietni vai lietojumprogrammu un esat ieslēdzis atrašanās vietas pakalpojumus;

Informācija, ko varat mums sniegt, atbildot uz pretenziju vai sūdzību par mūsu produktiem, tostarp ar veselību saistīta informācija; un

Cits saturs, ko varat iesniegt (piemēram, atsauksmes, aptaujas atbildes, atbildes uz jautājumiem un komentāri).

Mēs jūs informēsim, kura informācija ir obligāta vai neobligāta (veidlapā, kurā apkopojam jūsu informāciju, vai mutiski, ja piemērojams). Pieprasītās informācijas nesniegšana var liegt mums jums atbildēt vai nodrošināt jūsu pieprasīto produktu vai pakalpojumu.

Kad veicat pirkumu šajā vietnē, mēs arī apkopojam un uzglabājam datus par jūsu pasūtījumiem, pirkumu vēsturi un iepirkšanās uzvedību un preferencēm, pamatojoties uz informāciju, kas saistīta ar jūsu pirkumu(-iem).

Personas informācija, kas savākta, izmantojot šo vietni vai lietojumprogrammu, var tikt apvienota un saglabāta ar personas informāciju, ko mēs ievācam no jums bezsaistē vai no trešajām personām tālāk aprakstītajiem mērķiem.

Kā mēs izmantojam jūsu informāciju

Mēs parasti izmantojam par jums apkopotos personas datus šādiem mērķiem:

izveidot un pārvaldīt kontu;

pārvaldīt jūsu pasūtījumus, piegādes un rēķinus un apstrādāt jūsu maksājumus;

informēt jūs par konkursiem un reklāmas pasākumiem, pārvaldīt jūsu dalību šādos konkursos un pasākumos un paziņot jums, ja esat jebkura šāda konkursa vai pasākuma uzvarētājs;

veikt aptaujas, aptaujas un patērētāju testus;

lai pārvaldītu mūsu lojalitātes programmas un sazinātos ar jums;)

ja izvēlaties nosūtīt jums mūsu biļetenu vai citus mārketinga vai reklāmas paziņojumus;

pielāgot mūsu reklāmas un piedāvājumus jūsu interesēm, pamatojoties uz jūsu pasūtījumiem, pirkumu vēsturi un iepirkšanās paradumiem un vēlmēm;

atbildēt uz jūsu jautājumiem, pieprasījumiem vai komentāriem;

lai izskatītu pretenzijas vai sūdzības, kas saistītas ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, un izpildītu mūsu juridiskās prasības;

lai sniegtu jums atgādinājumus un atjauninājumus;

veikt grāmatvedības, audita un citas iekšējās funkcijas;

statistikas un pētniecības nolūkos; un

ievērot mūsu juridiskos pienākumus, tostarp pienākumu uzraudzīt mūsu produktu drošību un ziņot par jebkādām problēmām, kā arī jebkādus saglabāšanas vai izpaušanas pienākumus, kas mums varētu būt saistībā ar tiesas procesu vai saistībā ar to.

Mēs izmantosim jūsu personas datus šiem nolūkiem kādam no šādiem iemesliem: ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu vai ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu līgumu, kura puse jūs esat, vai lai veiktu darbības pēc jūsu pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. slēgt līgumu ar mums, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas mums ir pakļauts, vai ja mums ir likumīgas intereses (tostarp likumīgas intereses apstrādāt un izpildīt juridiskas prasības, kā arī veikt mārketinga aktivitātes, datu statistiku, tirgus un patērētāju izpēti un citas analīzes, kā arī dokumentu revīzijas un kratīšanas, piemēram, atbildot uz tiesvedības aizturēšanas vai pirmstiesas izmeklēšanas pieprasījumiem.

Mārketings

Mēs varam izmantot jūsu elektronisko kontaktinformāciju vai atļaut mūsu zīmoliem izmantot jūsu elektronisko kontaktinformāciju, lai nosūtītu jums reklāmas e-pasta ziņojumus vai īsziņas par Church & Dwight un/vai mūsu https://www.churchdwight.co.uk/. zīmoli. Ja esat piekritis saņemt šos e-pastus/īsziņas vai, atkarībā no situācijas, ja neesat atteicies. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no e-pasta/īsziņu saņemšanas no mums vai mūsu zīmoliem, izpildot norādījumus, kas iekļauti jebkurā e-pasta/īsziņas ziņojumā vai sazinoties ar mums, kā aprakstīts tālāk sadaļā Kā ar mums sazināties.

Ar ko mēs kopīgojam jūsu informāciju

Jūsu personas informāciju apstrādās tikai pilnvaroti Church & Dwight darbinieki, pamatojoties uz nepieciešamību zināt, tostarp Church & Dwight klientu attiecības, mārketings, finanses, grāmatvedība, juridiskie, IT un regulējošie vai atbilstības pakalpojumi.

Mēs neiznomājam, nepārdodam un neapmaināmies ar jūsu personas informāciju ar trešajām pusēm to mārketinga nolūkos. Tomēr mēs kopīgojam jūsu personas datus ar:

citi grupas uzņēmumi iepriekš aprakstītajiem mērķiem; un

mūsu trešās puses pakalpojumu sniedzēji, kas sniedz konkrētus uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumus mūsu vārdā un pēc mūsu norādījumiem. Šo pakalpojumu sniegšana var ietvert ierobežotu piekļuvi jūsu personas informācijai. Mēs pieprasām, lai šie uzņēmumi izmantotu personas informāciju tikai līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanai un aizliedzam sniegt informāciju citai pusei, ja vien tas nav nepieciešams līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanai. Šādu uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumu piemēri ir kuponu aizpildīšana, e-pasta sūtīšana, konkursu un akciju vadīšana un administrēšana, aptauju veikšana, klientu attiecību pārvaldība un karšu maksājumu apstrāde par pirkumiem, kas veikti mūsu vietnē, un/vai pasūtījumu piegāde vai izpilde.

Mēs izpaudīsim jūsu personisko informāciju citām pusēm tikai ar jūsu piekrišanu, ja vien mums tas nav vajadzīgs vai pilnvarots saskaņā ar likumu, noteikumiem, juridisku procesu vai valdības izpildāmu pieprasījumu. Jo īpaši mēs varam izpaust jūsu personisko informāciju regulatīvajām iestādēm, lai izpildītu mūsu ziņošanas pienākumus, un lietas dalībniekiem vai valsts iestādēm saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Mēs arī paturam tiesības nodot mūsu rīcībā esošo personas informāciju par jums, ja mēs pārdodam vai atsavinām visu vai daļu no mūsu uzņēmuma vai aktīviem (tostarp pārstrukturēšanas, darbības pārtraukšanas vai likvidācijas gadījumā). Pēc šādām darbībām personas datu saņēmējam var būt privātuma politikas, kas atšķiras no šajā politikā ietvertajām.

Datu pārsūtīšana

Daži no iepriekš minētajiem saņēmējiem atrodas ārpus valsts, kurā dati sākotnēji tika vākti, tostarp ārpus Eiropas Savienības. Jo īpaši mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus citiem grupas uzņēmumiem, tostarp mūsu mātesuzņēmumam ASV un māsas uzņēmumiem Austrālijā, Kanādā, Brazīlijā, Ķīnā un Meksikā, lai pārvaldītu klientu funkcijas grupas ietvaros globāli. Mūsu grupas uzņēmumu pienācīgi pilnvaroti darbinieki var piekļūt visiem jūsu datiem šim nolūkam tikai nepieciešamības gadījumā. Turklāt, kad jūs sazināties ar mūsu patērētāju attiecību nodaļu par mūsu produktiem, mēs nododam jūsu personisko informāciju mūsu ASV pakalpojumu sniedzējam, kas mūsu vārdā sniedz patērētāju attiecību pārvaldības pakalpojumus. Šim pakalpojumu sniedzējam šim nolūkam būs pieejama tikai jūsu kontaktinformācija un dati, kas saistīti ar sūdzībām vai jautājumiem. Eiropas Komisija nav atzinusi augstāk minēto valstu (izņemot Kanādu) likumiem atbilstošu datu aizsardzības līmeni. Lai nodrošinātu šo līmeni, Church & Dwight noslēdza datu pārsūtīšanas līgumus, kas satur Eiropas Komisijas standarta līguma noteikumus. Jūs varat sazināties ar mums, kā aprakstīts tālāk sadaļā Kā ar mums sazināties, lai iegūtu šo līgumu kopijas. Francijā datu pārraidi atļāva CNIL (lēmumi Nr. DF-2017-2358 un DF-2017-2359).

Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju

Mēs uzturam administratīvos, tehniskos un fiziskos aizsardzības pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas, piekļuves, nesankcionētas izpaušanas vai piekļuves. Pakalpojumu sniedzējiem, kuriem var būt piekļuve jūsu personiskajai informācijai, lai sniegtu pakalpojumus mūsu vārdā, ir līgumsaistības saglabāt šādas personas informācijas konfidencialitāti un nodrošināt atbilstošus datu drošības pasākumus.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu informāciju

Mēs parasti saglabāsim jūsu personas datus visu mūsu attiecību laiku, kā arī saprātīgu laiku, lai mēs varētu regulāri bloķēt/dzēst vai ņemt vērā piemērojamo derīguma termiņu vai kā to prasa obligāti piemērojamie tiesību akti. Jūsu personas dati var tikt glabāti īsāku vai ilgāku laiku atkarībā no mērķiem, kādiem jūsu dati tiek vākti.

Bērni

Mūsu vietne vai aplikācija ir paredzēta apmeklētājiem, kas vecāki par 18 gadiem. Mūsu vietne/lietotne nav vērsta uz bērniem, kas jaunāki par 13 gadiem, kā arī apzināti neievācam personas informāciju no bērniem, kas jaunāki par trīspadsmit gadiem.

Jūsu tiesības

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu. Jums ir arī tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi vai iebilst pret šādu apstrādi, ja to atļauj piemērojamie tiesību akti. Ja esat devis piekrišanu, ka mēs izmantojam jūsu personas datus, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, nenorādot iemeslu. Ja nepieciešams, jums ir tiesības saņemt personas datus, ko esat mums sniedzis, strukturētā, publiski pieejamā un mašīnlasāmā formātā un pārsūtīt šos datus citam datu pārzinim. Jūs varat arī noteikt veidus, kādos jūsu personas dati tiek apstrādāti pēc jūsu nāves, ja to atļauj piemērojamie tiesību akti. Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, noklikšķiniet šeit https://privacyportal-webform. Varat arī iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu vietne vai lietotne var saturēt saites uz tīmekļa vietnēm, ko pārvalda un uztur trešās puses, tostarp tiešsaistes mazumtirgotāju, kas pārdod mūsu produktus. Šo trešo pušu vietņu privātuma politikas var atšķirties no šīs politikas, un mēs neesam atbildīgi par informācijas vākšanas praksi vai trešo pušu vietņu saturu, uz kurām mēs saistām. Jūs piekļūstat šādām saistītajām vietnēm, uzņemoties risku, un pirms personas identificējamās informācijas kopīgošanas ar šo vietni ir jāizlasa katras saistītās vietnes konfidencialitātes politika.

Izmaiņas šajā Privātuma politikā

Mēs laiku pa laikam varam mainīt šo privātuma politiku. Ja mēs atjaunināsim vai mainīsim šīs politikas noteikumus, mēs publicēsim izmaiņas pārskatītajā privātuma politikā, kas pieejama šajā vietnē.

Kā ar mums sazināties

Ja jums ir kādi jautājumi par šo privātuma politiku vai vēlaties izmantot savas tiesības, varat sazināties ar mums:

Church & Dwight UK Limited, Wear Bay Road, Folkestone, Kent, CT19 6PG, UK, Attn: Consumer Relations vai e-pasts: privacychd@churchdwight.com